Homoktövis élőhelye

A területről

A Váci út-Szilas patak-Fővárosi Vízművek területe közötti 1974 óta védett terület, szinte csodával határos, hogy ez a terület megmaradt. Az egykor összefüggő homokpuszta gyepek rohamos degradációja olyan emberi okokra vezethető vissza, mint a katonai gyakorlótérként való használat, kavicsbányászat, építkezések, valamint a tájidegen fajokkal történő erdőtelepítés. Ennek ellenére még több helyen megtalálható a pionír nyílt homoki gyep, az évelő nyílt homokpuszta gyep, és a záródó homokpuszta gyep növénytársulás. A területen nemcsak a megmaradt homoki élőhelyek jelenléte fontos, hanem a hozzájuk kötődő számos védett, illetve fokozottan védett növény és állatfaj is melynek az élőhely törvényes oltalmát köszönheti. Az élőhely magyarországi viszonylatban egyedülállónak számít, ezért minden kedves látogatót arra kérünk, együtt vigyázzunk a főváros eme kiemelkedő természeti kincsére, hogy még sokan megcsodálhassák méltán híres értékeit a jövőben!

tovább

Történeti áttekintés

Az Újpesti homoktövis élőhelyét 1974-ben nyilvánították védetté 5,7 hektáron. 1999-ben 24 hektárosra kibővített területen található Budapest egyik legjelentősebb természeti értéke, a pesti puszták utolsó természetes maradványa, mely a mai Városligettől egészen a Merzse-mocsárig terjedt. Az 1990-ig itt végzett katonai tevékenységek miatt rendkívül nagymértékű volt a terület zavartsága, ugyanakkor az ebből adódó zártság egyben lehetővé is tette az élőhely hosszú távú fennmaradását. A közvetlen zavarás napjainkra minimálisra csökkent a gyepek területén.

Növény- és állatvilág

A homoktövisen (Hipophae rhamnoides) kívül több olyan - a fővárosban rendkívül ritka, vagy máshol sem található növénykülönlegesség is található, mint a fokozottan védett csikófark (Ephedra distachya), a báránypirosító (Alkanna tinctoria), a kardos madársisak (Cephalanthera longifolia), a homoki kikerics (Colchicum arenarium), a kései szegfű (Dianthus serotinus), a homoki nőszirom (Iris arenaria), a homoki vértő ( Onosma arenaria), a homoki kocsord (Peucedanum arenarium), a pusztai meténg (Vinca herbacea), és a homoki árvalányhaj (Stipa borysthenica).

Előzetes engedéllyel látogatható.

Megközelítés

Adatok

Terület: 220000

Alaprajzok

Alaptérkép (homoktövis élőhelye)

Régebbi fotók

Bunkós agancsgomba a peremi erdőben (Zeke Tamás és Zeke Gábor)