Kaposvár - Cseri park

A terület története

A Cseri-hegy eredetileg egy észak-déli irányú dombhát, ennek északkeleti részén található a park területe a Cseri út – Gárdonyi Géza utca – Erdősor utca és Madár utca körvonalán belül. Nyugaton, délnyugaton a legmagasabb részén erdő van, ehhez a parkosított terület rézsűvel (rézsűkkel) csatlakozik az Erdősor utca szintjéig. A Cseri park területe az egykori Zselic nyugati, városfelőli széle volt, későbbi nevét is a nagy számban előforduló csertölgyről kapta.

A Cseri-hegy cseri parki része az utolsó száz évben jelentős változásokat ét meg. A régészeti adattári jegyzetek alapján már az I. világháború előtt is folyhatott itt homokbányászás, ekkor kerültek elő az első avarkori leletek. 1954-ben is homokbányászás közben kerültek elő az avar sírok. Ma azt láthatjuk, hogy a park területének keleti felét teljesen elbányászták, a jelenlegi teraszos-rézsűs kialakítás mesterséges. A cseri park erdős, nyugati része minden bizonnyal megőrizte eredeti formáját (a kisebb bányagödröktől eltekintve).

Az erdős területet a század elején (kb. a II. vh-ig) katonai gyakorlótérként, lőtérként használták. A katonai funkcióra már csak az óvoda mögött húzódó fákkal benőtt domb emlékeztet, ami a lőgyakorlatok helyszíne volt.

Az 1970-es évek elejéig még közbirtokossági erdő volt a mai park helyén. 1978-79-ben Papp Béláné tervei alapján fejezték be a terület pihenő és közösségi hellyé történő átalakítását. A fiatal park a városlakók kedvelt sportolási helyévé vált, de a kutyasétáltatók is előszeretettel hozták ide kedvenceiket. A parkban található KRESZ pálya állapota ugyan már leromlott, de még így is a park egyik legkedveltebb eleme. Sok kaposvári gyermek tanult meg itt kerékpározni. A park területén áll Varga Imre jubileumi emlékműve.

A nagyobb füves területek lehetőséget adtak a nagyszámú közönség részvételével zajló programok (cirkuszi előadások, ünnepségek, majálisok, vásárok) megtartására. Ezeket a funkciókat az elmúlt évtizedekben átvette a Vásártéri út melletti vásárterület, illetve a Malom tó körül kialakított Városliget.

Az iskola mellett örökzöldek gyűjteménye található, mamutfenyőket, atlaszcédrusokat, ezüstfenyőket és különféle tujafajokat telepítettek ide.

A park területén található a 40054 azonosítószámú régészeti lelőhely (Avar temető). Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2008. december 15-én megbízta a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatóságát a 40054-es lelőhely területén (Kaposvár – Cseri park) játszótorony valamint fogadó és kiállítótér tervezett területén 800 m2, valamint a tervezett csónakázó tó és étterem helyén 1000 m2 alapterületen próbafeltárások végzésére. A megbízás alapján a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Dél-dunántúli Irodája 440/0569/001/2009 iktatószámon engedélyt adott a próbafeltárásokra. A 2009. május 04-én elkészült 26-14-17/2009 és 26-14-18/2009 jelentésekben rögzítésre került, hogy régészeti objektum nem került elő. Megállapítást nyert, hogy a területen jelentős földmunkák folytak, a talaj elegyengetése, részleges feltöltése korábban megtörtén, további régészeti munkálatok elvégzése nem indokolt.

A terület állapotának rövid leírása

Épített környezet

A parkon belül 3 építmény volt: az étterem épülete, a mosdó-wc tömbje és a tribün. Az épületek az 1970-es évek elején épültek, a korra jellemző modernista tömegalakítással, nyers vasbeton és terméskő burkolat használatával. Az építmények esztétikailag megfáradtak. A tribün a közelmúltban elbontásra került, a vizesblokk műszaki állapota rossz. Az éttermet tulajdonosa karbantartja.

Szobor, képzőművészeti alkotás, utcabútor

Az emlékmű az akkor 30 éves töretlen fejlődésre tekintett vissza, a szovjet nép iránti hála jelképe volt. Ezt szimbolizálták a szürke betonelemek közül az ég felé törő csillagok – melyeket a rendszerváltozást követően eltávolítottak, ma már csak az azokat tartó huzalok emlékeztetnek arra, hogy valaha valamit hordoztak a vasbeton ívek. Az emlékmű előregyártott vasbetonszerkezetei a Somogy Megyei Állami Építőipari Vállalat Műkő és Előregyártó Üzeménél készültek. Az emlékmű képzőművészeti értéke vitatható. Építészeti és parképítészeti szempontból értéke nincs. Történeti értéke ma vitatható. Egyedi képzőművészeti értéke talán a csillagoknak volt – de azokat eltávolították.

Táj- és kertépítészeti alkotás, egyedi tájérték, növényzet

A park legnagyobb értékét a hatalmas, idős példányokból álló faállomány képviseli. A monumentális csertölgyek és egyéb lombos állomány feltételezhetőleg még a Zselic állományából maradtak a területen. A jó adottságokat kihasználva alakították a területet parkká a 70-es évek végétől.

A terület fásítása (tervező: Kaposvári Városgazdálkodási Vállalat, Kovács Gyula és Papp Béláné, 1978.) több ütemben történt 1978-1981 között. Ezt követően 1984. őszén vágták ki a park Fekete István utcai oldalán az akácerdőt, melynek helyére 1987-88-ban jórészt örökzöldekből álló gyűjteményes kertet telepítettek. Különösen szépek az atlaszcédrusok (Cedrus atlantica) és kolorádó fenyők (Abies concolor). Perzsa varázsfák (Parrotia persica) csak itt találhatók a városban, őszi lombszíneződésük káprázatos. Az örökzöldek csoportját kocsányos tölgyek (Quercus robur), különösen keskeny koronájú oszlopos tölgyek (Quercus robur ’Fastigiata’) és más lombos fák szegélyezik.

A park Erdősor utcai délkeketi végében gyönyörű idős vöröstölgyek találhatók.

A parkban 67 egyedi tájérték (fa) található:

Abies concolor 6 db (Kolorádó fenyő)
Cedrus atlantica ’Glauca’ 4 db (Atlaszcédrus)
Chamaecyparis lawsoniana 4 db (Hamisciprus)
Chamaecyparis 1. ’Lőwér’ 4 db (Hamisciprus)
Chamaecyparis pisifera 8 db (Szavára álciprus)
Juniperus communis 2 db (Boróka)
Parrotia persica 3 db (Perzsa varázsfa)
Picea abies 5 db (Lucfenyő)
Picea pungens 7 db (Ezüstfenyő)
Picea pungens ’Glauca’ 3 db (Ezüstfenyő)
Pinus nigra 1 db (Feketefenyő)
Pinus silvestris 1 db (Erdei fenyő)
Pinus strobus 1 db (Simafenyő)
Pseudotsuga menziesii 2 db (Duglász fenyő)
Sequoiadendron giganteum 2 db (Mamutfenyő)
Taxus baccata 3 db (Tiszafa)
Thuja occidentalis ’Aurea’ 2 db (Aranytuja)
Thuja occidentalis ’Malonyana’ 4 db (Malonyai tuja)
Thuja plicata 5 db (Óriástuja)

A területen történő jelenlegi átalakulás, változás

A parkba az Országos Rendőr főkapitányság (ORFK) Készenléti Rendőrség (KR) 309 fős osztály szállásépülete került, melynek építése jelenleg is zajlik (2018.).

Az épület egykori tribün és felvonulási tér területén kerül kialakításra – az Erdősor utca beépült részétől távolabb, a faállomány takarásában. Az új ingatlan feltárása a parkon belüli út tovább építésével lesz megoldva.

A park már igencsak aktuális felújítása a KR szállásépület felépítésével egyidejűleg megkezdődik, Első lépésben a park felújításának tervezése történik, Kaposváron előszőr közösségi tervezés segítségével. A tervezés 2018. őszén kezdődött meg a Lépték-Terv Tájépítész Iroda és a Völgyzugoly Műhely közreműködésével.  

forrás: L. Balogh Krisztina, Városi főépítész

Adatok

Felszereltség: Díszpark, fásított köztér

Alaprajzok

1763-87 (I. katonai felmérés)
1806-69 (II. katonai felmérés)
1867
1869-87 (III. katonai felmérés)
1901
1929
1941
1967
1980

Régebbi fotók

Majális a parkban
Vásár a parkban
Vásár a parkban
Vásár a parkban
Vásár a parkban
Vásár a parkban
Varga Imre emlékműve
Szabadtéri harci jármű kiállítás
Szabadtéri harci jármű kiállítás
Tribün melletti ösvény a ’80-as években
Nagyrét a ’80-as években
Parkerdő a ‘80-as években
Parkerdő a ‘80-as években
Erdősor utcai sétány fásítása
Erdősor utcai sétány fásítása
Rendezvénytér
Tribün