Kőérbereki szikes rét

A területről

A főváros környékének egyetlen szikes előfordulása. Keletkezésének körülményei eltérnek az alföldi szikesekétől. A környékbeli dombokról lefolyó szulfátban gazdag vizek párolgása teremtette meg a körülményeket az itt található társulások kialakulásához. A védett területen található keserűvíz kutak védőövezetének számító szikes rét mind a kutak, mind a növényzet védelme érdekében nem látogatható. A Kőérberki szikes réten található Hunyadi János keserűvízforrások az őrsödi források közé tartozik. A források szulfát tartalma a néhány méteres mélységben található Kiscelli agyagban finoman elszórt pirit szemcsék bomlásából származtatható.

tovább

Növény- és állatvilág

A védett területen a következő növénytársulások fordulnak elő: sziki sásrét, sztyeppesedő szikirét, szikes mocsárrét, őszirózsás szikirét, füves szikipuszta. Fontosabb itt található fajok: magyar sóvirág (Limonium gmelini ssp.hungaricus), sziki őszirózsa (Aster tripolium ssp.pannonicus), sziki útifű (Plantago maritima), kisvirágú pozdor (Scorzonera parviflora).

A szikesekre jellemző rovarvilág jellemző képviselői találhatók itt, mint például a sziki sáska (Epacromius coerulipes), a füstős gyorsfutó (Bembidion tenellum), vagy a nappali pávaszem (Inachis io).

Megközelítés

Adatok

Alaprajzok

Régebbi fotók