Rupp-hegy

A területről

Fővárosi védettségű, a természetes növénytakaró maradványait napjainkban is őrzi. Északi lejtőin gazdag cserjeszintű tölgyes és gyertyános tölgyes erdőfoltok, a hegytetőn és déli lejtőn dolomitgyepek, mészkedvelő tölgyesek, karsztbokor erdők maradványai találhatók.

Szép kilátás nyílik a hegytetőről, szabadon látogatható.

tovább

Történeti áttekintés

A Rupp-hegyet 1977-ben helyezték fővárosi védettség alá. A Budapest XI. kerületében lévő terület 7,7 hektár nagyságú, a Csíki-hegyek legkeletebbre eső vonulata. Északi lejtőin gazdag cserjeszintű tölgyes és gyertyános tölgyes erdőfoltok, a hegytetőn és déli lejtőn dolomitgyepek, mészkedvelő tölgyesek, karsztbokor erdők maradványai találhatók.

A földtani felépítés a budai hegyekhez hasonlóan felső triász eredetű. Gyakran emlegetik, hogy a terület, mint egy „zöld bálnahát” emelkedik ki környezetéből.

Növény- és állatvilág

38 védett növényfajtát tartanak nyilván a területen, a legismertebbek közé tartozik a tavaszi hérics (Adonis vernalis), apró nőszirom (Iris pumila), nagyezerjófű (Dictamnus albus), magyar gurgolya (Seseli leucospermum), fekete kökörcsin (Pulsatilla pratensis subsp. nigricans), Leánykökörcsin (Pulsatilla grandis), bíboros kosbor (Orchis purpurea) és a fehér madársisak (Cephalanthera damasonium).

Állatvilága viszonylag gazdag, megtalálható a nyerges szöcske, szarvasbogár, tarka szemeslepke, de itt élnek a rövidfarkú fakúszok, örvös légykapók és a sárgarigók egyes egyedei is.

Megközelítés

Adatok

Terület: 77000

Alaprajzok

Régebbi fotók