Székesfehérvár - Sóstó

A Sóstó 2016-17. évi rehabilitációja

A székesfehérvári Sóstó az Alsóvárostól délre, a Szárcsa utca mellett elterülő különleges természetvédelmi terület. A Mezőföld nagy szét egykor betöl rréti mocsár kicsiny maradványa, mely az idők során egyre kisebb és kisebb lett, körbenőtte a város.  Különös  jelenséggel  bír a fehérvári ember számára, hiszen valaha az ilyen lápok jelentették a település védelmi zónáját és éléskamráját. A tavat az utóbbi időben egyre szorítóbban fenyegető elnádasodás, feltöltődés és teljes kiszáradás ellen tenni kellett. A vízszint helyreállítása és stabilizálása, és ezzel a vízhez kötődő élőhelyek megtartása érdekében számos tanulmány szült az elmúlt évtizedben, különböző megoldási stratégiákat feltárva. Végül a Stadion rekonstrukciója kapcsán sikerült forrást találni a mederkotrásra és a vízutánpótlás többszin megoldására

A 2017-ben folyó munkálatok egy több lépcsőben megvalósuló természetvédelmi fejlesztési  projekt első ütemének voltak tekinthetők, mely az Északi-tómeder kotrásával és vízpótlásával a vízztartási egyensúlyát állította helyre. A tóból kikotort iszap nem került elszállításra: egy részével a partot építették, másik része a közepén, kisebb-nagyobb szigetként került hasznotásra.

Ezek nagy része lszigetként szolgál a különböző madárak számára. A vízutánpótlás szben a Basa árok felől, szben a csővezetéken idehozott, fizikai, miai és biológiai úton is megtisztított szennyvízzel történik és a stadionépület tetejéről is a tóba folyik a megtisztított  csapadékvíz.

A munkák I. ütebe tartozott a Tanösvény rekonstrukció Északi-tavat érintő sze is. Fejították a bürüket, kilátókat, tető került a régi madárlesre, újak épültek, interaktív ismeretterjesztő tábk és játékok vezetik végig az érdeklődőket a Természetvédelmi Területen partján. Az É-i északi szegletében épült meg a sétány, egy óriás pihenőstég, ahonnan pazar kilátásban gyönyörködhetünk a nyílt víztükör felé. Ökoturisztikai látogatóközpont épült a Stadion épületén belül, melyben játékos oktatás folyik és interaktív kiállítást tekinthet meg a látogató Sós történetével és élővilágával kapcsolatban. Zárult az eddig zsákutcába torkolló Északi-kör is: a Stadion gyakorlópályái melletti tanösvény szakasz is részben elkészült, illetve a keleti oldal északi szakasza is be let kötve a tanösvénybe. A partvonalra felhalmozott, oldalról mérnökmechanikai módszerekkel megtámasztott iszap kiszáradása után vehetik birtokba az új partszakaszt a természet (új faor kerül telepítésre) és a togatók.

A tervezés során a tájépítész tervezők törekedtek környezetbarát, kevés fenntartást igénylő anyagok használatára, a modern és mégis tájbaillő kialakításra. Így kerültek a területre a Corten táblatestek, az egyedi, egyszerű padok, a nádfedeles madárlesek és a Vejsze-fogócska.

A tanösvénytáblák elsősorban az óvodás, kisiskolás korcsoportot célozták meg tartalmukat, grafikájukat tekintve. Tematikájuk változatos; természetvédelmi célzattal bemutatják az állat- növény és gombavilágot, emellett pedig táj- és várostörténeti, víz- és néprajzi témákat dogoznak fel.

Tervezők: Herczegné Ghyczy Zsuzsanna és Vojtek Tímea

Tálékoztató táblák : Puskás Stúdió

Adatok

Felszereltség:

Alaprajzok

Régebbi fotók